ศูนย์ข้อมูล โรงพยาบาลมหาสารคาม   เกี่ยวกับเรา
 
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
: สมัครสมาชิก :
 
 
 
 
 
 
 
 
 ส่ง หนังสือขอรับการสนับสนุนเงินบำรุง ค่าวัสดุสำนักงาน (คอมพิวเตอร์ ) เพื่อใช้ปรับปรุงฐานข้อมูลรายงาน 18 แฟ้ม

ประกาศ

ขอให้สถานีอนามัยที่ยังไม่ส่ง หนังสือขอรับการสนับสนุนเงินบำรุง ค่าวัสดุสำนักงาน (คอมพิวเตอร์ )

เพื่อใช้ปรับปรุงฐานข้อมูลรายงาน 18 แฟ้ม จำนวน 1,304 บาท ให้นำส่งทางศูนย์ข้อมูล เพื่อดำเนินการต่อไป

 
 
 
Copyright © K&Soft 2010
Mahasarakham Hospital.