ศูนย์ข้อมูล โรงพยาบาลมหาสารคาม   เกี่ยวกับเรา
 
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
 
: สมัครสมาชิก :
 
 
 
 
 
 
 
   รายงาน 11 รง 5 เดือนพฤษภาคม 2556  [ 2013-05-20 ] 
 ข้อมูล 29แฟ้ม รายเดือน เมษายน 2556  [ 2013-05-01 ] 
 ข้อมูล 21แฟ้ม, 43แฟ้ม รายเดือน เมษายน 2556  [ 2013-05-01 ] 
 รายงานการส่งข้อมูลทันเวลา มีค.2556  [ 2013-04-22 ] 
 รายงาน 11 รง 5 เดือนเมษายน 2556  [ 2013-04-22 ] 
 ตรวจสอบคุณภาพการบันทึกข้อมูลการให้บริการ(21แฟ้ม) มีค.255  [ 2013-04-11 ] 
 ข้อมูล 29แฟ้ม รายเดือน มีนาคม 2556  [ 2013-04-01 ] 
 ข้อมูล 21แฟ้ม, 43แฟ้ม รายเดือน มีนาคม 2556  [ 2013-04-01 ] 
 รายงาน 11 รง 5 เดือนมีนาคม 2556  [ 2013-03-22 ] 
 รายงาน On Top Service มค-กพ.2556  [ 2013-03-13 ] 
 รายงานการส่งข้อมูลทันเวลา กพ.2556  [ 2013-03-12 ] 
 ตรวจสอบคุณภาพการบันทึกข้อมูลการให้บริการ(21แฟ้ม) กพ..2556  [ 2013-03-12 ] 
 ข้อมูล 29แฟ้ม รายเดือน กุมภาพันธ์ 2556  [ 2013-02-28 ] 
 ข้อมูล 43แฟ้ม รายเดือน กุมภาพันธ์ 2556  [ 2013-02-27 ] 
 ข้อมูล 21แฟ้ม รายเดือน กุมภาพันธ์ 2556  [ 2013-02-27 ] 
 รายงาน 11 รง 5 เดือน กุมภาพันธ์ 2556  [ 2013-02-20 ] 
 รายงานการส่งข้อมูลทันเวลา มค.2556  [ 2013-02-08 ] 
 ตรวจสอบคุณภาพการบันทึกข้อมูลการให้บริการ(21แฟ้ม) มค.2556  [ 2013-02-07 ] 
 ข้อมูล 29 แฟ้ม รายเดือน มกราคม 2556  [ 2013-01-28 ] 
 ข้อมูล 21 แฟ้ม รายเดือน มกราคม 2556  [ 2013-01-28 ] 
 รายงาน 11 รง 5 เดือน มกราคม 2556  [ 2013-01-18 ] 
 รายงาน On Top Service พย-ธค.2555  [ 2013-01-17 ] 
 รายงานการส่งข้อมูลทันเวลา ธค.2555  [ 2013-01-09 ] 
 ตรวจสอบคุณภาพการบันทึกข้อมูลการให้บริการ(21แฟ้ม) ธค.2555  [ 2013-01-09 ] 
 ข้อมูล 29 แฟ้ม รายเดือน ธันวาคม 2555  [ 2012-12-24 ] 
 
12345
 
 
Copyright © K&Soft 2010
Mahasarakham Hospital.